chuyenvatcuocsong.com

Ứng dụng tri thức Phần II Lưu giữ hồ sơ cá nhân hiện là một phương thức cá nhân hóa phổ biến để xác

Ứng dụng tri thức – Phần II
Lưu giữ hồ sơ cá nhân hiện là một phương thức cá nhân hóa phổ biến để xác định sở thích nhu cầu của khách hàng khi họ truy nhập vào một trang mạng nhất định. Các công ty sẽ phân tích các dữ liệu, thông tin cá nhân về khách hàng để từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động marketing. Trong khu