chuyenvatcuocsong.com

Ứng dụng tri thức Phần II Lưu giữ hồ sơ cá nhân hiện là một phương thức cá nhân hóa phổ biến để xác

Ứng dụng tri thức – Phần II
Lưu giữ hồ sơ cá nhân hiện là một phương thức cá nhân hóa phổ biến để xác định sở thích nhu cầu của khách hàng khi họ truy nhập vào một trang mạng nhất định. Các công ty sẽ phân tích các dữ liệu, thông tin cá nhân về khách hàng để từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động marketing. Trong khuôn khổ của quản trị tri thức, cũng tương tự như vậy, nhà quản trị cần đảm bảo rằng các thông tin cung cấp và các quá trình ứng dụng tri thức phải được thiết kế sao cho phù hợp với từng cá nhân trong tổ chức. Mỗi nhân viên tìm kiếm, hiểu và tiếp thu tri thức càng dễ dàng bao nhiêu, việc ứng dụng tri thức vào công việc của họ sau đó càng dễ thành công bấy nhiêu.
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *