chuyenvatcuocsong.com

Ngày nào Mười sáu tròn xoe Mà nay sáu chục chưa se sắc Hồng

Ngày nào Mười sáu tròn xoe
Mà nay sáu chục chưa se sắc Hồng
Bởi chăng Em có THỤC dùng
CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!!Ngày nào Mười sáu tròn xoe
Mà nay sáu chục chưa se sắc Hồng
Bởi chăng Em có THỤC dùng
CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!!
27/01/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *