chuyenvatcuocsong.com

14 8 2018 AI LÀ ĐẤNG CÓ QUYỀN CHO PHÉP XẢY RA ĐỘNG ĐẤT HÁ CHẲNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA SAO

14/8/2018 AI LÀ ĐẤNG CÓ QUYỀN , CHO PHÉP XẢY RA ĐỘNG ĐẤT .. HÁ CHẲNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA SAO .
.. HỠI CÁC BẠN KITO HỮU ; THIÊN CHÚA VÌ CÁC BẠN , MÀ THIÊN CHÚA CHO CÁC BẠN NHÌN THẤY SÁCH SỰ THẬT ỨNG NGHIỆM .. MỤC ĐÍCH .. CỨU CÁC BẠN THOÁT KHỎI BỌN PHẢN CHÚA XÂM NHẬP VÀO HỘI THÁNH ĐANG LỪA GẠT CÁC BẠN PHẢN NGHỊCH LẠI THIÊN CHÚA .
.. THƯA CÁC BẠN ; CÁC BẠN THÍCH ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚA HAY CÁC BẠN THÍCH ĐỨNG VỀ PHÍA BỌN PHẢN CHÚA XÂM NHẬP VÀO HỘI THÁNH .
.. VÍ DỤ ; BỌN PHẢN CHÚA DẠY CÁC BẠN CÁCH BẤT KÍNH TRƯỚC MẶT CHÚA .. QUA VIỆC HỦY BỎ NƯỚC PHÉP TRONG NHÀ THỜ , KHÔNG CHO CON CÁI CHÚA CHẤM NƯỚC PHÉP LÀM DẤU BÁI LẠY CHÚA ... MÀ CÁC BẠN NÓI HỌ LÀM ĐÚNG .. LÀ CÁC BẠN VI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT '' THỜ PHƯỢNG VÀ YÊU MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ ''
.. XIN TIẾT LỘ CHO CÁC BẠN BIẾT ; ÂM MƯU BỌN PHẢN CHÚA XÂM NHẬP VÀO HỘI THÁNH LÀ LÀM SAO .. CHO CON CÁI CHÚA XÚC PHẠM ĐẾN CHÚA .. QUA NGHI THỨC , QUA HÌNH ẢNH CHÚA , QUA LỜI KINH , QUA LỜI HÁT , QUA LỜI NÓI
.. BỌN PHẢN CHÚA DÙNG CHIÊU THỨC HÒA HỢP , HIỆP NHẤT GIÁO HỘI .. NHƯNG SỰ HIỆP NHẤT PHẢN LẠI THIÊN CHÚA .. THÌ SỰ HIỆP NHẤT ĐÓ .. KHÔNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA .
28/05/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới