chuyenvatcuocsong.com

Bài viết 04/2021

Rainy days Những ngày mưa Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

Rainy days ?Những ngày mưa ? · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
Xem chi tiết

Absolutely True Hoàn toàn đúng Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

Absolutely True!!!!Hoàn toàn đúng!!!! · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
Xem chi tiết

Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai Nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta ko muốn mất

Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai! Nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta ko muốn mất!
Xem chi tiết

Insane Thật điên rồ Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

Insane...Thật điên rồ... · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
Xem chi tiết

Thư giãn trong không khí trong lành và khung cảnh yên bình của đảo Quan Lạn

Thư giãn trong không khí trong lành và khung cảnh yên bình của đảo Quan Lạn.
Xem chi tiết

Hà sưu tầm được tài liệu hay về triết lý sống nốt quãng đời còn lại

Hà sưu tầm được tài liệu hay về triết lý sống nốt quãng đời còn lại. Chia sẻ, chia sẻ!
Xem chi tiết

Nguyên tắc Cho dù Nhưng Suy nghĩ Viết ra giấy Hành động Nguyên tắc Cho dù

Nguyên tắc: Cho dù...Nhưng "Suy nghĩ - Viết ra giấy- Hành động"Nguyên tắc: Cho dù...Nhưng "Suy nghĩ - Viết ra giấy- Hành động"
Xem chi tiết

E có tên roài kk còn ai chưa có tên hem qua triển luôn đi kk

E có tên roài kk còn ai chưa có tên hem qua triển luôn đi kk
Xem chi tiết

Bình luận mới